Nota prawna

Kancelaria jest właścicielem strony internetowej kancelariasobolewski.pl Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszelkie materiały na niej zawarte (w tym obrazy, grafiki, teksty i inne elementy) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych lub graficznych. Należą do Kancelarii lub są przez nią licencjonowane.

Informacje udostępnione stronie internetowej Kancelarii nie stanowią wykładni prawa, ani też porady prawnej w żadnej konkretnej sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny oraz edukacyjny i nie tworzą stosunku klient-prawnik. Odwiedzający niniejszą stronę internetową powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Kancelaria dokłada starań aby na bieżąco aktualizować materiały i informacje zawarte na witrynie, wyłącza jednak swoją odpowiedzialność za ewentualne skutki wykorzystywania tych materiałów i informacji. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w jakimkolwiek związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej. W przypadku umieszczenia odnośników do innych stron internetowych, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną na tych stronach. Kancelaria nie gwarantuje dokładności, przydatności, ani też skuteczności treści zawartych na stronie internetowej. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych na stronie internetowej w każdym czasie