Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Krzysztof Sobolewski Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą przy ul. Marcellego Bacciarellego 42/10, 51-649 Wrocław, NIP: 8982183382 (a w dalszej kolejności: Kancelaria).
 2. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: biuro@kancelariasobolewski.pl

II. Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

 1. marketingu produktów i usług oferowanych przez Kancelarię, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przesłania oferty, ustalenia szczegółów, w tym terminów wykonania, zmiany lub odwołania usługi, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, takich jak obsługa postępowań cywilnych, administracyjnych i karnych, obsługa wewnętrznych procesów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust.1 lit f RODO);

III. Okresy przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w przypadku określonym w pkt II 1 – do czasu odwołania zgody;
 2. w przypadkach określonych w pkt. II 2, 3, 4 – do czasu przedawnienia roszczeń;

IV. Pozostałe informacje

 1. Kancelaria nie udostępnia i nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.
 3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Polityka cookies

I. Czym są pliki cookies?

Przez pliki cookies (czyli tzw. “ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

II. Do czego używamy plików “cookies”?

Pliki cookies wykorzystujemy w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb); tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

III. Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ”Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności.

IV. Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)  Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.